Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.chronotex.pl (zakładka ZGŁOSZENIA) do dnia 21.04.2024 r.

Oraz w Biurze Zawodów w dniu 28.04.2024 r (w miarę dostępności pakietów)

 

W biegach na dystansach 5 i 10 km mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej do dnia 28 kwiecień 2024 roku ukończyły 16 lat.