Opłaty

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy.

Przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.