Regulamin

XXVIII BIEGI EKOLOGICZNE

URSZULIN 2024

 

 1. CEL
 • popularyzacja biegów jako formy aktywnego wypoczynku
 • promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Urszulin

 

 1. ORGANIZATORZY

Gmina Urszulin

 

 1. PARTNERZY
 • Zespół Szkół w Urszulinie
 • Klub Sportowy Polesie Urszulin
 • Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Urszulinie

 

 1. TERMIN ZAWODÓW

Niedziela, 28 kwiecień 2024 r.

 

 1. BIURO ZAWODÓW

Ul. Szkolna, 22-234 Urszulin, Targowisko Gminne w Urszulinie

28 kwiecień 2024 r.  (niedziela) godz. 9:00-15:00

 

 1. TRASA I POMIAR CZASU

Biegi odbędą się na trasie według map załączonych na stronie www.chronotex.pl

Pomiar czasu zostanie wykonany w technologii „race result” na wszystkich dystansach (oprócz biegów na 100 m przedszkolaków).

Każdy zawodnik otrzyma numer startowy z transponderem do zamocowania z przodu na okryciu wierzchnim,  na wysokości klatki piersiowej. Do zamknięcia biegu wyniki nieoficjalne wyświetlane będą na monitorze w pobliżu mety, zawodnicy zobowiązani są do sprawdzenia wyników nieoficjalnych i zgłoszenia ewentualnych reklamacji. Po ogłoszeniu wyników oficjalnych reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział dziecka w biegu (w przypadku osoby nieletniej) które będą dostępne do pobrania na stronie internetowej www.chronotex.pl oraz dostępne w Biurze Zawodów.
W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku większych grup szkolnych, zaświadczenia może dostarczyć opiekun grupy.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.chronotex.pl (zakładka ZGŁOSZENIA) do dnia 21.04.2024 r.

Oraz w Biurze Zawodów w dniu 28.04.2024 r (w miarę dostępności pakietów)

W biegach na dystansach 5 i 10 km mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej do dnia 28 kwiecień 2024 roku ukończyły 16 lat.

 

 1. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

– dziewczęta  i chłopcy – rocznik 2019 i młodsi – 100 m

– dziewczęta i chłopcy – rocznik 2017 – 2018 – 100 m

– dziewczęta – rocznik 2015 – 2016 – 500 m

– chłopcy – rocznik 2015 – 2016 – 500 m

– dziewczęta – rocznik 2013 – 2014 – 700 m

– chłopcy – rocznik 2013 – 2014 – 700 m

– dziewczęta – rocznik 2011 – 2012 – 700 m

– chłopcy – rocznik 2011 – 2012 – 700 m

– dziewczęta – rocznik 2010 – 2009 – 1000 m

– chłopcy – rocznik 2010 – 2009 – 1000 m

– dziewczęta – rocznik 2008 i starsze – 1000 m

– chłopcy – rocznik 2008 i starsze – 1000 m

 

8. BIEGI NA 5 i 10 KM

Bieg otwarty w klasyfikacji OPEN  na 5 i 10 km:

 • kobiety i mężczyźni – 5 km
 • kobiety i mężczyźni – 10 km

W biegach na dystans 5 i 10 km za zajecie miejsc 1-3 w kategorii wiekowej w biegach na 5 i 10 km:

Kobiety i mężczyźni:

 1. Ukończone 39 lat w dniu biegu (roczniki 1985 i młodsze)
 2. Ukończone 40 lat w dniu biegu (roczniki 1984 i starcze)

zawodnicy i zawodniczki otrzymują specjalne nagrody rzeczowe

 1. NAGRODY

Wszyscy startujący w zawodach otrzymają pamiątkowe medale.

W biegach dzieci i młodzieży za zajęcie miejsc 1-6 zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy.

Za zajęcie miejsc 1-6 dodatkowo nagrody rzeczowe.

W biegu na dystans 100 m wszyscy zawodnicy (dziewczęta i chłopcy) otrzymają specjalne nagrody rzeczowe o wartości 30 zł

W biegach na dystans 500 m, 700 m, 100 m dziewczęta i chłopcy otrzymują nagrody rzeczowe o wartości:

1 miejsce – 100 zł

2 miejsce – 80 zł

3 miejsce – 50 zł

za zajęcie miejsc 4-6 nagrody rzeczowe o wartości:

4 miejsce – 20 zł

5 miejsce – 20 zł

6 miejsce – 20 zł

W biegu otwartym na dystansach 5 km za zajęcie miejsc 1-6 zawodnicy i zawodniczki w klasyfikacji OPEN otrzymają:

Kobiety za zajęcie miejsc  1-3 puchary i nagrody rzeczowe o wartości:

1 miejsce – 400 zł

2 miejsce – 300 zł

3 miejsce – 200 zł

za zajęcie miejsc 4-6 nagrody rzeczowe o wartości:

4 miejsce – 100 zł

5 miejsce – 50 zł

6 miejsce – 50 zł

Mężczyźni za zajęcie miejsc  1-3 puchary i nagrody rzeczowe o wartości:

1 miejsce – 400 zł

2 miejsce – 300 zł

3 miejsce – 200 zł

za zajęcie miejsc 4-6 nagrody rzeczowe o wartości:

4 miejsce – 100 zł

5 miejsce – 50 zł

6 miejsce – 50 zł

W biegu na dystansach 10 km za zajęcie miejsc 1-6 zawodnicy i zawodniczki w klasyfikacji OPEN otrzymają:

Kobiety za zajęcie miejsc  1-3 puchary i nagrody rzeczowe o wartości:

1 miejsce – 400 zł

2 miejsce – 300 zł

3 miejsce – 200 zł

za zajęcie miejsc 4-6 nagrody rzeczowe o wartości:

4 miejsce – 100 zł

5 miejsce – 50 zł

6 miejsce – 50 zł

Mężczyźni za zajęcie miejsc  1-3 puchary i nagrody rzeczowe o wartości:

1 miejsce – 400 zł

2 miejsce – 300 zł

3 miejsce – 200 zł

za zajęcie miejsc 4-6 nagrody rzeczowe o wartości:

4 miejsce – 100 zł

5 miejsce – 50 zł

6 miejsce – 50 zł

Najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Urszulin w biegach na dystansach 5 i 10 km otrzymają specjalne nagrody rzeczowe:

Dystans 5 km;

– kobiety 150zł

– mężczyźni 150 zł

Dystans 10 km;

– kobiety 150 zł

– mężczyźni 150 zł

W biegach na dystans 5 i 10 km za zajecie miejsc 1-3 w kategorii wiekowej w biegach na 5 i 10 km otrzymują nagrody:

Kobiety i mężczyźni:

 1. Ukończone 39 lat w dniu biegu (roczniki 1985 i młodsze)
 2. Ukończone 40 lat w dniu biegu (roczniki 1984 i starsze)

Na dystans 5 km nagrody rzeczowe o wartości otrzymują:

Kobiety:

1 miejsce –200 zł

2 miejsce – 100 zł

3 miejsce – 50 zł

Mężczyźni:

1 miejsce –200 zł

2 miejsce – 100 zł

3 miejsce – 50 zł

Na dystans 10 km nagrody rzeczowe o wartości otrzymują:

Kobiety:

1 miejsce –200 zł

2 miejsce – 100 zł

3 miejsce – 50 zł

Mężczyźni:

1 miejsce –200 zł

2 miejsce – 100 zł

3 miejsce – 50 zł

 

 1. FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy.

Przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

 

 1. ŚWIADCZENIA

Każdy zawodnik otrzyma numer startowy z transponderem, który po ukończeniu biegu należy zwrócić do Biura Zawodów. W razie zgubienia/zniszczenia numeru startowego zawodnik zobowiązuje się do opłaty odtworzeniowej 100 zł

Pakiety startowe otrzymuje 100 pierwszych uczestników odbierających pakiety w biurze zawodów na dystansach 5 i 10 km.

Na pakiet startowy składa się:

– pamiątkowa koszulka,

– napój izotoniczny,

– przekąska energetyczna.

Po wbiegnięciu na metę 100 pierwszych biegaczy na dystansach 5 km, 10 km otrzymają pamiątkowe medale.

Na trasie biegów (na dystansach 5 i 10 km) będą zlokalizowane bufety z wodą.

Po zakończeniu biegu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z posiłku regeneracyjnego.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

Organizator zapewnia przebieralnie w szkole, 50 metrów od startu biegu.

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.chronotex.pl

 

 1. UWAGI

Interpretacja w/w regulaminu przysługuje organizatorom. Pobranie numeru startowego w biegu głównym jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu biegu.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 9.00 otwarcie biura zawodów. Pakiety do poszczególnych dystansów wydawane będą do 30 min przed startem danego dystansu

godz. 10.30 – start – dziewczęta  i chłopcy – rocznik 2019 i młodsi – 100 m

godz. 10.35 – start – dziewczęta i chłopcy – rocznik 2017 – 2018 – 100 m

godz. 10.40 – start – dziewczęta – rocznik 2015 – 2016 – 500 m

godz. 10.45 – start – chłopcy – rocznik 2015 – 2016 – 500 m

godz. 10.50 – dziewczęta – rocznik 2013 – 2014 – 700 m

godz. 11.00 – chłopcy – rocznik 2013 – 2014 – 700 m

godz. 11.10 – dziewczęta – rocznik 2011 – 2012 – 700 m

godz. 11.20 – chłopcy – rocznik 2011 – 2012 – 700 m

godz. 11.30 – dziewczęta – rocznik 2010 – 2009 – 1000 m

godz. 11.50 – chłopcy – rocznik 2010 – 2009 – 1000 m

godz. 12.00 – dziewczęta – rocznik 2008 i starsze – 1000 m

godz. 12.10 – chłopcy – rocznik 2008 i starsze – 1000 m

godz. 12.30 – start bieg 5 km

godz. 12.30 – start bieg 10 km

godz. 13.30 – dekoracje biegów dzieci i młodzieży oraz biegów na 5 i 10 km

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli uczestnik w danym biegu otrzyma nagrodę w klasyfikacji OPEN nie otrzymuje już nagród w pozostałych klasyfikacjach.

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się na czas biegu we własnym zakresie.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do sprawdzenia wyników i zgłoszenia ewentualnych reklamacji w trakcie ogłoszenia wyników nieoficjalnych. Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacji.

Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć
i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo -telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.